Rekuperácia a jej výhody

V súvislosti s diskusiami o bývaní a nákladoch na energie sa čoraz viac spomína rekuperácia tepla. Nie každý však vie, čo to znamená.  Zjednodušene povedané, je to dej pri ktorom sa využíva teplo vzduchu odvádzaného z budovy k ohrevu (predhrievaniu) čerstvého vzduchu do budovy privádzaného. Predstavte si, že počas zimy vetráte miestnosť. Otvoríte okná a privediete do nej čerstvý studený vzduch. Ten vytlačí ohriaty vzduch bez úžitku do okolitého ovzdušia a naplní miestnosť chladným vzduchom, ktorý treba opäť ohriať. Rekuperáciou však teplo vypustené z miestnosti von získame aspoň čiastočne späť.

 

Deje sa to tak, že „odpadový“ vzduch odovzdá v rekuperačnom výmenníku väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu a tým ho ohreje. Klesajú tak náklady na vykurovanie a výrazne sa šetrí energiami. Samotná rekuperačná jednotka nie je až tak zložité zariadenie. Skladá sa zo skrine s dvoma ventilátormi, výmenníka tepla (doskového, alebo rotačného), filtrov a ovládania.

 

Ventilátor a vykurovanie

Ventilátory zabezpečujú to, aby sa teplý vzduch, určený k vypusteniu do ovzdušia dostal k výmenníku tepla. Tam prúdi cez hliníkové lamely rekuperátora a ohreje čerstvý vzduch, privedený z okolia budovy bez toho, aby sa oba prúdy zmiešali. Takto ohriaty vzduch sa buď vháňa do miestnosti, prípadne sa môže dohriať na požadovanú teplotu vstavaným ohrievačom. Rekuperačný systém býva kombinovaný s klasickým vykurovacím systémom, ktorý doplní ohrevom časť tepelných strát budovy.

 

 

 

Výhody

Vetranie takto upraveným vzduchom je výhodné aj v tom, že sa zlepšuje tepelný a vlhkostný stav miestnosti. Ziskom energie, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila sa rekuperácia tepla radí k ekologickým aj ekonomicky výhodným spôsobom ohrievania vzduchu. Systém je síce technicky náročný, no dokáže usporiť veľké množstvo energie a tak sa čoraz viac spomína pri projektoch nízkoenergetických domov, ale aj tam, kde by kvôli nadmernému hluku, prašnosti okolia či technickej nemožnosti použiť k vetraniu okná bolo klasické vetranie nevhodné. Rekuperáciu možno využiť aj v horúcich mesiacoch na ochladzovanie miestností. Princíp je podobný, ako pri ohrievaní, no tento krát sa teplý vzduch, privádzaný do miestnosti ochladzuje vzduchom ochladeným pomocou klimatizácie.