Zateplenie stropu

Okolnosti nás niekedy donútia zatepľovať dom nielen z vonka, ale aj z vnútra. Najčastejšie však stropy, ak sa nachádzajú priamo pod strešnou krytinou. Teplý vzduch je ľahší, stúpa nahor a tak môže cez strop unikať veľmi ľahko a nám sú tak spôsobované straty. Zateplenie stropu môžeme realizovať z vnútornej strany alebo z vonkajšie.

Zateplenie z vnútra

Najmä zateplenie z vnútra nesie veľké riziko množenia plesní spôsobené kondenzáciou teplého vzduchu. Ak zvolíme tento typ zateplenie, nezabúdame na vetracie otvory, ktorými predídeme zbytočnému znehodnoteniu izolácie. Materiál, ktorý najčastejšie používame na zateplenie z vnútornej strany je klasický polystyrén prípadne minerálne sklená vata. K izolácií stropu z vnútra sme niekedy donútený aj zbytočne veľkou výškou izby, ktorú zateplením stropu značne znížime. Zateplenie z vonkajšej strany realizujeme podobne ako z vnútornej. Izolačný materiál položíme na podlahu, avšak musíme zabrániť prístupu vetru k izolácií. Preto izolačný materiál prikryjeme, napr. drevenými doskami.

 

Fúkaná izolácia

Špeciálnym a pomerne novým druhom zateplenia stropov je fúkaná izolácia vo forme malých guliek z čadiču alebo z iných materiálov. Táto izolačná zmes je pomocou kompresora nanesená na podlahu podkrovia v hrúbke približne 30 cm. Táto hmota je podľa nás najdokonalejším zatepľovacím systémom, pretože sa rovnomerne rozloží na celú plochu a dostane sa naozaj do každej škáry. Fúkaná izolácia je však určená len do nepriechodných povál alebo dutých stropových profilov. Duté profily vyplní, avšak príliš hmotnostne nezaťaží. Samotné zatepľovanie je jednoduché. Zo stropu sa odkryje malá časť prípadne navŕta diera o veľkosti trubice kompresora. Vzduch zabezpečí kompletné pokrytie stropu. Na rozdiel od zatepľovania sklenou vatou či polystyrénom je zateplenie fúkanou izoláciou vykonateľné len špecializovanou firmou. Jeden m2 fúkanej izolácie aj s prácou stojí približne 13 eur.