Trezor na zbrane nielen pre poľovníka

Ak vlastníte akúkoľvek zbraň alebo muníciu, určite nie je bezpečné uchovávať ju v priestoroch vášho domu bez akéhokoľvek zabezpečenia, či len tak pohodenú. Na uskladnenie strelných zbraní a streliva je vhodné používať rôzne uzamykateľné skrinky či zásuvky alebo zbrane ukladať do vždy zamknutej izby. Najväčšiu bezpečnosť však zabezpečíte, ak svoju zbraň a muníciu uložíte do špeciálneho trezoru určeného práve na uskladnenie zbraní.

K čomu je užitočný trezor na zbrane?

Určite vám nie je ľahostajná vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich blízkych. Pri nedostatočne zabezpečenom uskladnení zbrane sa môže veľmi ľahko stať, že nepovolená osoba bude narábať so zbraňou a vystaví tak seba a svoje okolie potenciálnemu nebezpečenstvu. Trezor na zbrane zabezpečí, že k zbrani sa dostane výlučne jej držiteľ. Väčšina trezorov obsahuje kódový zámok, vďaka ktorému bude zbraň k dispozícií len jej majiteľovi. Trezor taktiež uchráni zbraň pred ukradnutím a taktiež v prípade požiaru. Uskladnením ostatného výbušného materiálu potrebného k funkčnosti zbrane v trezore sa vyhnete možnosti vzniku výbuchu pri požiaroch. Všetky trezory sú totiž vyrobené z materiálov, ktoré sú ohňovzdorné.

Podľa čoho ho vyberať?

Výber trezoru závisí najmä na type zbrane, ktorú vlastníte. Každá jedna zbraň si vyžaduje istú úroveň zabezpečenia. Na jej základe teda vyberáme aj typ trezora, ktorý túto úroveň poskytuje. Jej kód je označený na každom trezore a v charakteristike zbrane. Trezory vyberáme aj podľa veľkosti uchovávanej zbrane či množstva vlastniacich zbraní a streliva. Menšie trezory, ktoré je možné upevniť na stenu či vložiť do skrine, sa používajú na uskladnenie krátkych zbraní. Skriňové trezory na zbrane sa zas používajú na uskladnenie dlhších. K dosiahnutiu maximálnej bezpečnosti je potrebné dodržiavať pokyny priložené k trezoru a uschovávať v ňom najviac maximálne stanovené množstvo zbraní a streliva.