Druhy svietidiel a žiaroviek

Každú miestnosť či zónu v byte je potrebné pre vytvorenie správnej atmosféry náležite osvetliť. Nie každý druh svetla je však vhodný ako jeho zdroj pri vykonávanie pracovnej činnosti alebo pri oddychu. Navyše, v dnešnej dobe je potrené šetriť elektrickou energiou, čo taktiež dokážeme ovplyvniť správnym výberom svetelného zdroja.

Halogén na veľké plochy

Na výber zdroja svetla vplývajú najmä technické vlastnosti miestnosti. Veľké plochy zväčša osvetľujeme veľkými halogénovými žiarovkami, ktoré umiestňujeme rovnomerne po strope. Dodržiavaním rovnakých vzdialeností medzi jednotlivými lampami docielime rovnomerné osvetlenie priestoru. Halógénky sú taktiež ekonomicky výhodnejšie, keďže v porovnaní s klasickými vláknovými či úspornými žiarovkami majú niekoľkonásobne väčšiu životnosť a taktiež disponujú so silnou svietivosťou.

Osvetlenie bielym svetlom, ktorého zdrojom sú zväčša halogénové žiarovky, je vhodné najmä do pracovného priestoru. Toto biele svetlo pripomína slnečné svetlo, ktoré má priaznivé účinky na výkon práce. Prebúdza myseľ a udržiava ju vo výkonnom stave. Ovplyvňuje pozornosť pri práci a naše telo udržiava vo fyzickej kondícii.

Ako osvetliť domov?

Na osvetlenie malých priestorov na relax či zón v domácnosti sú vhodné najmä farebné odtiene svetla. Najlepšou a najviac využívanou formou je žlté svetlo, ktorého zdrojom sú klasické vláknové žiarovky či úsporné žiarivky. Toto svetlo budí pocit tepla domova, takže je vhodné na spríjemnenie atmosféry. Vytvára pohodu a taktiež zabezpečuje relaxáciu nášho organizmu.

Nové LED žiarovky

Jedným z najnovších typov svetelných zdrojom je žiarovka, ktorej súčasťou je niekoľko LED diód. Úsporou energie, životnosťou a taktiež svietivosťou je veľmi podobná úsporných žiarivkám, no zatiaľ sa vo veľkom množstve nevyužíva. Avšak, očakáva sa, že pravdepodobný pokles cien žiaroviek tohto typu bude mať za následok zvýšenie ich predaja. Žiarovky z LED diód preto môžu byť najväčšími konkurentmi úsporných žiariviek.