Montáž sadrokartónu

Sadrokartón nám ponúka možnosť vytvoriť interiér s rôznymi deliacimi priečkami aj atypických tvarov bez zbytočne veľkej námahy. Montáž sadrokartónu zvládne takmer každý domáci kutil, no pred tým by si mal o montáži niečo prečítať. Sadrokartónové priečky je možné postaviť všade, kde vám to priestor dovoľuje, pretože sadrokartón nezaťažuje samotnú stavbu. Jeho váha je takmer zanedbateľná.

Postup montáže

Prvým krokom pri stavaní sadrokartónových riešení je vymeranie priestoru, kde sa daná stena bude nachádzať. Základom sadrokartónovej priečky je kovová konštrukcia, obyčajne z ľahkej ocele. Tá sa kotví o podlahu, strop a aj priľahlé steny. Konštrukcia slúži ako kostra, ktorá sa obkladá jednotlivými sadrokartónovými tabuľami a zabezpečuje ich spojenie do jedného celku. Na obloženie sa najčastejšie používajú základné biele tabule hrúbky 12,5 mm. Tabule skrutkujeme skrutkami s označením TN do dierok v kovovej konštrukcií.

 

Spoje a spájanie sadrokartónu

Pri obkladaní dávame pozor na spoje. Horizontálne spoje sa nesmú nachádzať v jednej úrovni, preto uplatňujeme striedanie polohy spoja. Tabule však musíme orezať. Orezanie je veľmi jednoduché. Nožíkom jemne narežeme líniu zlomu z hornej aj dolnej strane a na hrane stola opatrne rozlomíme. Sadrokartónové tabule montujeme z oboch strán kovovej konštrukcie. Duté vnútro vypĺňame izoláciou a vkladáme doň elektrické rozvody, ale až po obložení jednej strany konštrukcie. Po obložení musíme priečku zatmeliť, a to buď špeciálnym sadrovým práškom alebo použijeme už namiešaný tmeľ na sadrokartón predávaný vo vedrách. Osobitne dbáme na spoje a miesta so skutkami. Po vyschnutí tmeliacej hmoty stenu jemne zbrúsime tak, aby bola hladká. Odstránime tým jemné nerovnosti. Ak je po zbrúsení vidno spoje tabúľ, prípadne hlavice skrutiek, tmelenie a brúsenie zopakujeme. Počkáme kým stena vyschne a môžme ju namaľovať. Pred tým však stenu natrieme penetráciou, ktorá vylepši krytie farby.