Ako rozložiť spotrebiče v kuchyni

Pri zariaďovaní každej časti bytu sú určité pravidlá a pri kuchyni to platí dvojnásobne. Kuchyňa je na rozdiel od ostatných častí bytu priestorom v prvom rade pracovným a pri nesprávnom naplánovaní kuchyne sa práca stáva časovo aj fyzicky náročnou. Preto Vám teraz prinášame zoznam pravidiel pre rozmiestnenie jednotlivých častí kuchynskej zostavy:

1.Usporiadanie priestoru kuchyne je odrazom priebehu varenia. Tak ako na seba nadväzujú činnosti pri varení, tak by na seba mali nadväzovať jednotlivé časti kuchynskej zostavy. Správne usporiadanie kuchyne: potravinová skriňa a chladnička, pracovná plocha, drez, pracovná plocha, varná doska, odkladacia plocha (pre praváka zľava doprava, pre ľaváka naopak). Podrobnejšie o rozložení pracovných zón v článku Ergonomia kuchyne

2. Vyčleňte priestor o šírke minimálne 40 cm z každej strany varnej plochy. Bude slúžiť na prípravu potravín, na odkladanie hrncov, varešiek, naberačiek, prísad do jedál, pripravených ingrediencií a tanierov. Rovnaký priestor by mal zostať voľný aj po oboch stranách drezu.

3. Hlavný pracovný priestor by mal mať šírku aspoň 80 cm. Najlepšie je, ak je umiestnený medzi drezom a varnou doskou.

4. Neumiestňujte varnú plochu priamo ku bočnej stene. Okrem toho, že Vám bude chýbať pracovná plocha, steny sa budú rýchlo špiniť a ťažko čistiť. Minimálna vzdialenosť od steny je 20 cm. Pri plynovom sporáku to platí dvojnásobne.

5. Odpadkový kôš by sa mal nachádzať v tesnej blízkosti drezu, najlepšie priamo v drezovej skrinke. Na dosah ruky od drezu by mala byť umývačka a skrinka na odloženie umytých tanierov.

6. Ideálnou výškou pre umiestnenie rúry na pečenie je výška pracovnej dosky. Uľahčí nám sledovanie procesov odohrávajúcich sa pri pečení bez nutnosti stáleho sa zohýbania. Manipulácia s horúcimi plechmi sa stane jednoduchšou a bezpečnejšou. Riziko popálenia horúcimi parami a popálenia malých detí o dvierka rúry je minimalizované.

7. Zásuvku s kuchynským náradím (varešky, naberačky…) umiestnite podľa možností priamo pod varnú dosku alebo do jej bezprostrednej blízkosti. V blízkosti varnej dosky by mala byť aj skrinka na koreničky a skrinka s varnými nádobami.

8. Neumiestňujte chladničku do tesnej blízkosti varnej dosky alebo iného priameho tepelného zdroja. Zvýšila by sa tak spotreba energie chladničky