Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá si svoje využitie nachádzajú aj u domácich majstrov. Určite sa zíde pri občasnom čerpaní žumpy, pri zaplavení pivnice alebo na polievanie záhrady vodou zo studne. Je veľmi vhodné, ak sa nachádza vo vybavení každej domácnosti v dome. Nikdy totiž neviete, kedy budete kalové čerpadlo potrebovať.

Využitie kalového čerpadla

Kalové čerpadlá sú určené na čerpanie vody, ktorú potrebujeme nutne odstrániť. Čerpadlá sú preto nevyhnutnou súčasťou pri kopaní rôznych kanálov, pretože tie sú náchylné na zaliatie vodou. Stačí malá zrážka a práce nemôžu pokračovať ďalej, pokiaľ nebude vyčerpaná voda. To isté platí pri záplavách. Dnes sa čoraz častejšie vyskytujú prívalové dažde, ktoré v priebehu niekoľkých minút dokážu zaliať pivnice, garáže či celé dvory. Ak máte kalové čerpadlo, v tejto situácii nebudete odkázaný výlučne na požiarnikov. Vodu si dokážete jednoducho odčerpať aj sami pomocou kalového čerpadla.

Množstvo záhradkárov zas využíva vodu z malých studní na polievanie svojich hriadok. Neustále vyťahovanie vody zo studne prostredníctvom vedra je fyzicky veľmi náročné a polievanie takýmto štýlom zaberie mnoho času. Malé kalové čerpadlo a záhradná hadica nahradia tento náročný spôsob polievania. Kalové čerpadlo vložíme do studne, zapneme a vodu cez hadicu dostaneme priamo na žiadané miesto.

Technické vlastnosti čerpadla

Každé kalové čerpadlo sa skladá zo štyroch základných častí – motora, elektrického vedenia, nasávacieho koša a systému vedenia vody. Spustenie motora uvedie do prevádzky nasávací kôš. Ten nasáva vodu a ďalej ju posúva do vedenia vody. To z čerpadla vyúsťuje vývodom na hadicu. Vývod je rozličných rozmerov, ktoré závisia najmä od výkonu čerpadla. Súčasťou niektorých čerpadiel je aj plavák, ktorý zabezpečí činnosť motora, iba ak je čerpadlo dostatočne ponorené vo vode. Plavák tak zabraňuje zbytočnému plytvaniu elektrickou energiou. Pre domácnosti sú vhodné čerpadlá s príkonom 400 až 1000 wattov, ktoré poskytnú dostatočný sací efekt a zároveň nevyžadujú veľké vstupné náklady, či náklady na ich prevádzku.