Ako na vlhkosť alebo správna hydroizolácia

Každý dom či bytový priestor je potrebné ochrániť pred možným poškodením. Postupnými škodcami pre múry či drevo je vlhkosť a voda v akomkoľvek skupenstve. V dnešnej uponáhľanej dobe sa pri stavbe domov často nedodržuje minimálna doba na vyzretie múrov. Takmer nikto, najmä pri veľkých výstavbách nečaká mesiac od dokončenia na poriadne vyschnutie stavby. Príde sťahovacia služba a za mesiac je celý bytový dom kompletne obývaný. A hlavne preto sa po niekoľkých rokoch objavia prvé nedostatky. Steny začnú mokvať, čo zapríčiní postupné odpadávanie omietky či vznik plesní. Nepomáha ani pravidelné vetranie, ani dôsledné čistenie a upratovanie. Ochranu pred vlhkosťou zabezpečíme dôslednou hydroizoláciou.

Hydroizolácia hrubej stavby

S hydroizoláciou začíname už po dokončení hrubej stavby. Dom pri zemi celý obkopeme do hĺbky približne 1,5 m a aplikujeme zemnú izoláciu. Tú poznáme v rôznych formách. Najmä v starých stavbách je ako izolačný materiál pred zemnou vlhkosťou používaný asfalt či decht. Dnes tieto materiály nahradili moderné fólie, ktoré obsahujú ich zložky. Fólie sa aplikujú buď lepením alebo zahrievaním.
Zemná izolácia chráni stavbu pred prenikaním vlhkosti zo zeme, pred podzemnou vodou alebo stekajúcou vodou po povrchu. Dôležitou, no menej rozšírenou hydroizoláciou je izolácia stien a podláh. Tú aplikujeme vo forme rôznych náterov či omietok. Vhodná je najmä do miestností so zvýšenou vlhkosťou ako sú kúpeľne či kuchyne.

Tip redakcie: Sťahovacia služba v BAhttp://www.zew.sk/stahovanie_bytov.html

Navlhnutý podklad sa pod obkladom pomaly rozpadá a stráca silu držať ho. Preto sa často stáva, že obklad zo stien odpadáva. To je jasný signál, že niečo nie je v poriadku. Steny sú vlhké a treba ich izolovať. V prvom rade musíme stenu vysušiť a až potom aplikovať hydroizolačný materiál najčastejšie vo forme omietok či pást. Tieto materiály sú vhodné aj pod podlahy. Nielen múry, ale aj drevo treba chrániť pred navlhnutím, a to hlavne strešnú väzbu. Navlhnuté drevo zvyšuje svoj objem a taktiež aj hmotnosť čím sa narúša celková statika domu.

Hydroizolácia strechy

Základnou hydroizoláciu striech je fólia, ktorá sa pokladá pod každý strešnú krytinu. Fólia zabezpečí, že zrážková voda nebude prenikať do priestoru a taktiež nebude vsiaknutá strešným materiálom.