Ergonómia v kuchyni

Slovo Ergonómia predstavuje dodržiavanie určitých overených zásad, ktoré nám pomôžu najefektívnejšie využívať náš pracovný priestor s ohľadom na naše fyzické predpoklady. Zjednodušene povedané „Vytvorenie optimálneho pracovného prostredia“. Ergonómia kuchyne rieši napríklad umiestnenie jednotlivých kuchynských zón – zóny pre uchovávanie potravín(chladnička, potravinová skriňa), umývacieho centra (drezu) a Varného centra. Cieľom je minimalizácia vzdialeností medzi týmito hlavnými pracoviskami. Menej chodenia znamená šetrenie času a v neposlednom rade aj samého seba. Ideálnym riešením je, ak tieto zóny tvoria pomyselný trojuholník (tzv. pracovný trojuholník). Ak nie je možné dosiahnuť trojuholníkové usporiadanie, napríklad pri lineárnej kuchyni, tak je rozloženie v jednej línii zľava doprava nasledovné:

chladnička a potravinová skriňa – umývacie centrum – varné centrum. Pre ľaváka opačne. Ergonómia je zameraná aj na určenie optimálnej výšky, šírky a hĺbky jednotlivých častí kuchynského nábytku, správneho umiestnenia spotrebičov, optimálnych rozmerov potrebných na prácu alebo stolovanie. Tieto zásady nájdete rozpísané v ďalších častiach článku v sekcii, s ktorou súvisia.