Elektronický zmakčovac vody

Takmer celé územie Slovenska má problémy s tvrdosťou vody. Jej príčinou je stopové množstvo určitých chemických prvkov vo vode, a to najmä vápniku. Ten sa vo vode najčastejšie nachádza vo forme uhličitanu vápenatého. Uhličitan vápenatý sa postupne usádza, čím sa vytvára súvislá vrstva vodného kameňa. Ten môžeme sledovať napr. v kanvici, v záchodových misách či na vodovodných batériách. Vodný kameň sa nachádza aj na neviditeľných miestach, napr. vo vodovodnom potrubí či na špirále práčky.

 

Vodný kameň je nutné odstraňovať, inak by sme nezabránili zničeniu napadnutej veci. Na jeho odstránenie môžeme použiť rôzne recepty ako ocot či kyselinu citrónovú. Ďalšiemu usadzovaniu vodného kameňa však nezabránime. Inštaláciou rôznych zmäkčovačov vody výrazne znížime hodnotu stopových prvkov vo vode, ktoré spôsobujú vznik vodného kameňa. Boj n ním je finančne náročný, no je výrazne lacnejší ako riešenie dôsledkov spôsobených jeho usadením.


Mechanizmy zmäkčovania vody

Zmäkčenie vody docielime použitím rôznych prístrojov. Tie fungujú na základe výmeny iónov, pridávania fosfátov do vody či pôsobením magnetického či elektrického poľa. Práve elektronické zmäkčovače vody preukazujú najlepšie výsledky. Tie výrazne znížia počet stopových prvkov spôsobujúcich vodný kameň, no zachovajú ich dostatočnú hladinu, keďže sú potrebné pre naše zdravie.

Princíp práce elektronického zmäkčovača vody

Elektronické zmäkčovače vody sa skladajú obvykle z cievky, mikroprocesora a spojovacieho káblu. Cievka sa umiestňuje priamo do vodovodného potrubia. Keďže má chrániť aj samotné potrubie, inštaluje sa pred vchod potrubia do domu. Potrubie musí byť vyrobené buď z medi alebo PVC, keďže len tieto materiály umožňujú funkčnosť systému.

Pomocou spojovacieho kábla je z mikroprocesora k cievke doručované vlnenie, ktoré cievka spracuje tak, aby dokázalo rozbiť molekuly stopových prvkov. Pri tomto procese sa znižuje množstvo týchto prvkov a zlúčenín a uvoľňujú sa iné, ako aj CO2, ktorý rozpúšťa už usadený vodný kameň vo vodovodnom potrubí.
Elektronický zmäkčovač vody teda nezabezpečí len zníženie hladiny vodného kameňa vo vode, ale taktiež odstráni niektoré škody, ktoré stihol spôsobiť.